Abolicionismus

Význam: hnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví; hnutí usilující o zrušení trestu smrti; abolicizmus

Další cizí slova

Kolecionace

porovnávání dvou stejných textů; započítání darů od zůstavitele do dědického podílu obdarovaného

Subjektivizmus

pojetí zdůrazňující osobní názor, cítění

Humoristika

literární žánr vlídně zesměšňující komické životní situace

Hypso-

první část složených slov mající význam výška, výškový

Kompaktnost

pevnost, masivnost, semknutost, hutnost

Protitrastový

zaměřený na omezení a kontrolu monopolistických praktik