Abonomá

Význam: předplatné, předplacení, subskripce

Další cizí slova

Imbecilita

středně těžký stupeň slabomyslnosti

Kvasar

kosmický objekt podobný hvězdám s velkým rudým posuvem, intenzivní rádiový zdroj

Klasifikace

třídění, hodnocení, posuzování; známkování znalostí žáků ve škole

Presovat

lisovat, stlačovat

Feromagnetismus

schopnost silné magnetické polarizace některých kovů a slitin ve vnějším magnetickém poli

Akné

trudovina