Abordáž

Význam: 1. uvázání lodi u břehu a vyloďování; 2. srážka, kolize lodí; 3. způsob vojenského střetnutí na moři při spojení dvou lodí s bojem muže proti muži

Další cizí slova

Shit [šit]

1. hovno; 2. hašiš

Audience

slyšení, oficiální přijetí u vysoce postavené osobnosti

Koloniál

obchod se smíšeným zbožím

Naso-

první část složených slov mající význam nos, nosní

Nunčak

nástroj asijského bojového umění

Konsignant

odesílatel, deponent