Abortace

Význam: zakrnění

Další cizí slova

Ceno-

první část složených slov mající význam společenství, pospolitost

Setr

dlouhosrsté plemeno loveckých psů

Korpuskule

částice

Efebofilie

pohlavní vztah homosexuálních mužů k mladým chlapcům

Valenční

schopný vázat se s něčím; vazbový

Gotizovat

napodobovat gotický sloh