Abrahámoviny

Význam: padesáté narozeniny

Další cizí slova

Eliptický

elipsovitý

Vignette [vinět]

etiketa, nálepka na láhvi

Biologie

věda zabývající se studiem živé přírody

Štras

olovnaté sklo na napodobeniny drahokamů; napodobeniny drahokamů z takového skla

Spasmo-

první část složených slov mající význam křeč, křečový

Spectabilis [spektábilis]

oslovení a titul děkana fakulty