Abraxas

Význam: gnostické označení božstva; magické slovo s číselnou hodnotou 365

Další cizí slova

Žonglér

artista provádějící žongláž; středověký potulný zpěvák, hudebník a artista

Husarský

divoký, bujný, odvážný

Trachyt

jemnozrnná výlevná hornina s převahou živců

Sunna

zvyk, tradice; souhrn islámských právních a morálních předpisů

Dekódovat

dešifrovat, odkódovat zakódovanou informaci

Impotence

neschopnost, bezmocnost; neschopnost soulože u muže, neschopnost rodit děti u ženy; nemohoucnost, neplodnost, např. Umělecká