Abrazivní

Význam: brusný

Další cizí slova

Cibelín

měkká vlněná tkanina s dlouhým lesklým vlasem

Skandinavismus-

hnutí za kulturní, politické a ekonomické sjednocení skandinávských zemí (Dánska, Norska a Švédska) v 19. stol.

Ileo-

první část složených slov mající

Remis

nerozhodný výsledek šachové partie, remíza

Bellewe [belví]

krásná vyhlídka, budova s vyhlídkou, belvedér