Abreakce

Význam: odreagování, uvolnění akčního (afektivního) napětí; katarze

Další cizí slova

Aklimace

změna určitého faktoru prostředí podmiňující zlepšené přežívání organizmu

Hydraulika

1. obor zabývající se využitím mechaniky kapalin; 2. hydraulické zařízení

Kokcidióza

parazitární onemocnění lidí nebo zvířat vyvolané prvoky

Estetično

estetická stránka jevů

Majordom

1. první dvorský, popř. státní hodnostář; 2. správce velké domácnosti (domu)

Aloplastika

nahrazení ztracené tkáně neživým umělým materiálem