Abreografie

Význam: rentgenologické snímkování ze štítu (hrudníku)

Další cizí slova

Antiseptický

zamezující nákaze mikroby; protihnilobný

Inicializace

nastavení počátečních hodnot

Propolis

včelí tmel s voskem s baktericidními vlastnostmi, sloužící na tvorbu plástů

Zip

zdrhovadlo

Ihrám

1. pokrývka hlavy indických žen;2. oděv mohamedánského poutníka na cestě do Mekky

Kardiomyopatie

onemocnění srdeční svaloviny vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečních rytmů