Abreviatura

Význam: zkratka

Další cizí slova

Praetor [prétor]

starořímský nejvyšší hodnostář; vysoký soudní úředník

Imitance

společný název pro impedanci a admitanci

Horsefeathers

konsképéro

Bifokální

se dvěma ohnisky, např. b. brýle

Neorenesance

historizující tendence poslední třetiny 19. století, novorenezance

Speciace

biol. proces vzniku druhu