Abrogace

Význam: zrušení právního předpisu nebo jeho části; derogace

Další cizí slova

Korona

1. věnec, koruna; 2. vnější vrstva sluneční atmosféry; 3. druh elektrického výboje vznikající v okolí silně zakřivených vodičů

Enkulturace

proces učení se jedince žít ve společnosti a její kultuře

Tektogeneze

geol. pohyby a procesy, jimiž vznikají tektonické struktury zemské kůry

Nordistika

věda zabývající se jazykem, historií a kulturou germánských národů severní Evropy

Škála

stupnice, uspořádání

Nebulisator

rozprašovač