Abrogace

Význam: zrušení právního předpisu nebo jeho části; derogace

Další cizí slova

Monitorování

soustavné sledování, vyhodnocování, monitoring

In spe [in spé]

budoucí, příští, v budoucnosti

Filosofie

tázání se po základech, smyslu, poznání světa a po místě člověka v něm

Multiplicita

mnohost. vícenásobnost. rozmanitost

Defekt

vada, poškození, porucha, nedostatek