ABS

Význam: antiblok systém, systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu

Další cizí slova

Torso

neúplně zachovaný nebo nedokončený objekt, dílo

Monarchista

stoupenec monarchie

Supersong

slavný šlágr, výrazný hit, populární skladba

Geotermika

nauka o tepelných procesech uvnitř Země

Inkaso

vybrání peněz, likvidace peněžní pohledávky; poplatek poplatky

Karburátor

zařízení, ve kterém se vytváří zápalná směs pro benzinové motory