ABS

Význam: antiblok systém, systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu

Další cizí slova

Ortoskopie

zobrazení bez zkreslení

Radikalisace

růst, stupňování nekompromisnosti, nesmiřitelnosti, krajnosti

Scat [sket]

způsob džezového zpěvu

Gryf

hmat, hmátnutí; obratný způsob, trik, úskok ,držadlo, rukojeť

Mana

1. pokrm zázračně poskytovaný Izraelitům na poušti, božský pokrm; něco lahodného a posilujícího; 2. melanéská mytická představa nadpřirozené síly

Cenzus

sčítání lidu