Absces

Význam: hlíza, dutina vyplněná hnisem,hnisavé zkapalnění tkáně

Další cizí slova

Rajtky

jezdecké kalhoty

Pascal [paskal]

jednotka pro tlak

Amatérizmus

provozování něčeho ze záliby, nikoliv z povolání, amatérství; profesionální nezpůsobilost k vykonávané činnosti, neschopnost

Monergol

jednosložková kapalná pohonná látka

Rekce

jaz. řízenost, řízení

Míle

britsko-americká jednotka pro délku rovnající se 1609,344 m; mezinárodní námořní míle rovná 1852 m