Abscise

Význam: odnětí, oddělení, opadávání

Další cizí slova

Checkup [čekap]

kontrolní rozhovor, pohovor, prověrka, podrobné přezkoumání, konzultace; celkové lékařské vyšetření

Apercipovat

osvojovat si představy, vnímat vnější i vnitřní podněty

Deformita

znetvoření, zkřivení, úchylka od přirozeného tvaru; deformace

Chromosféra

vrstva hvězdné atmosféry nad fotosférou

Tragant

nažloutlá klovatina z výronu keřů rodu kozinec používaná v potravinářství, textilnictví