Abscise

Význam: odnětí, oddělení, opadávání

Další cizí slova

Still-video

elektronická kamera

Kosmografie

popis světa nebo vesmíru

Gymnazista

žák, student gymnázia

Neobiogenese

teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze, autogonie

Ceuse occasionalis [kauza okazionális]

příležitostná příčina

Kritika

odborné posuzování, odborný posudek;zpochybnění