Absentér

Význam: kdo je často bezdůvodně nepřítomen v práci

Další cizí slova

Nepotismus

zvýhodňování, prosazování příbuzných z pozice svého postavení

Conditio sine qua non [kondýció sinekvá nón]

podmínka, bez které nelze; nezbytná podmínka

Metafyzický

vztahující se k metafyzice, výchozím podstatám, lpějící na nich

Masmédium

veřejný sdělovací prostředek, médium

Divide et impera

rozděl a panuj

Inspektor

dozorce; policejní hodnost