Absint

Význam: hořký silný likér (ve většině zemí zakázaný)

Další cizí slova

Aquadukt

stavební objekt pro přívod vody do měst; nadzemní vodovod

Flexe

ohýbání, ohnutí; pohyb v kloubu

Supersenzitivita

přecitlivělost, nadměrná vnímavost

Kontaktér

prostředník, zprostředkovatel, spojka, stykař

Araukárie

druh jehličnaté rostliny, blahočet, ozdobný pokojový stromek

Exponenciála

grafické znázornění exponenciální funkce