Absolutisace

Význam: nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování; neoprávněné zobecňování

Další cizí slova

Diamagnetizmus

vznik magnetizace orientované proti směru magnetického pole

Filní

druhá část složených slov mající význam milující

Kari

jemně mletá orientální směs různých druhů koření

Apendix

dodatek, přívěsek; slepý červovitý přívěsek tlustého střeva, tzv. slepé střevo

Bilingvismus

dvojjazyčnost, aktivní užívání dvou jazyků na úrovni jazyka mateřského

Úzus

zvyklost, obyčej, zaběhaný postup