Absolutisace

Význam: nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování; neoprávněné zobecňování

Další cizí slova

Extramatrimoniální

mimomanželský, nemanželský

Bel canto [bel kanto]

pěvecký styl kladoucí důraz na plnost a krásu tónu

Koňak

vinný destilát

Sufóza

mechanický odnos jemnějšího materiálu z hornin, zemin nebo půdy podzemní vodou

Inverze

zvrat, obrat, přemístění, převrácení; teplotní i. stav atmosféry, při němž teplota vzduchu v určité vrstvě stoupá

Afunkční

nefunkční, neschopný činnosti