Absolutismus

Význam: samovláda, neomezená vládní moc jedince

Další cizí slova

Traktor

1. motorové vozidlo k tažení, popř. pohonů strojů nebo nářadí; 2. posunovač papíru u tiskárny

Cimbuří

zubaté zakončení středověkých hradeb a hradebních věží

Racionalisace

využití rozumové metody, rozumově zdůvodněná organizace; zvýšení hospodárnosti; dodatečné odůvodňování původně jiných motivů

Mater

matka; představená kláštera

Karto-

první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. pohlavní

Karcinostatikum

látka zastavující růst a rozmnožování buněk, hlavně nádorových tkání cytostatikum