Absolutismus

Význam: samovláda, neomezená vládní moc jedince

Další cizí slova

Subito

hud. náhle, rychle, ihned

Vox

hlas

Trauenmarš

smuteční pochod

Dryas

období nejmladšího pleistocénu

Arboreál

oblast výskytu přírodních lesních porostů

Municipalita

městská samospráva