Absolutizace

Význam: nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování; neoprávněné zobecňování

Další cizí slova

Defeminizace

1. ztráta znaků charakteristických pro ženy; 2. upřednostnění přijímání mužů s cílem snížit nadměrný počet žen, např. ve školství

Intelektuální

týkající se duševní činnosti člověka, rozumový

Pikanterie

pikantnost; dráždivost, smyslnost

Still-video

elektronická kamera

Durman

rostlina z čeledi lilkovitých obsahující jedovaté alkaloidy

Dehydratace

vysychání, odvodnění; ztráta kapalin z orgánů; odstranění vody z látky např. zahřátím, vymrazením, odštěpením molekuly vody ze sloučeniny