Absolutizmus

Význam: samovláda, neomezená vládní moc jedince

Další cizí slova

Nervosita

nervová slabost, zvýšená dráždivost, popudlivost, úzkost, duševní neklid

Baty-

první část složených slov mající význam hloubka, hluboký

Kartuše

ozdobné orámování znaku, hesla, nápisu; takto orámovaná deska (obv. oválná)

Informatisace

zavádění informačních technologií

Self-

první část složených slov mající význam sám, vlastní

Dysenterie-

úplavice