Absolutní

Význam: úplný, naprostý, neomezený,nepodmíněný, zcela bezvýhradný

Další cizí slova

Valorisace

zhodnocování; tvorba hodnot

Xylolit

stavebnina z dřevěných pilin, sorelova cementu a pigmentu

Umbra

tmavé jádro sluneční skvrny

Honorace

významná osobnost, panstvo; pocta

Derniéra [dernyéra i derniéra]

poslední představení, poslední uvedení

Fiesta

španělská lidová slavnost