Absolutorium

Význam: potvrzení, schválení účtů nebo činnosti; propuštění z odpovědnosti; doklad o dosažení (absolvování) stupně vzdělání

Další cizí slova

Roseola

plošná kožní vyrážka jasně červené barvy

Briga

dvoustěžňová plachetnice

Glóbus

kulovitý model Země, planet, Měsíce, zdánlivé nebeské koule

Archivnictví

obor zabývající se prací v archivech; soustava archivů jako součást veřejné správy

JUDr.

juris utriusque doctor, doktor práv

Čakan

hůl (zejm. kovaná) opatřená sekyrkou