Absorbance

Význam: míra absorpce záření

Další cizí slova

Baladický

pochmurný, tajemný

Kyfoskolióza

chorobné vybočení páteře dozadu a na stranu

Pronomen

zájmeno

Materialista

1. stoupenec materializmu; 2. drogista

Abstinovat

dodržovat abstinenci

Salonní

určený, vhodný pro salon; přepychový; společensky uhlazený, jemný; zábavný