Absorbent

Význam: látka objemově pohlcující jiné látky

Další cizí slova

Rivalita

soupeření

Ilegální

nezákonný

Externista

pracovník ve volném smluvním vztahu

Alergologie

obor zabývající se alergiemi

Influx [inflax]

vtok; příliv; ústí; záplava

Marka

1. známka, značka; 2. měnová jednotka Německa (Mark) a Finska (markka)