Absorbent

Význam: látka objemově pohlcující jiné látky

Další cizí slova

Synchronizace

uvádění v časový soulad, do společného rytmu (cyklu), fázování, synchronizování

Sekret

1. výměšek; 2. záchod; 3. tajemství; 4. pečeť, pečetní prsten

Galeje

těžký trest odsouzených, nucené trestanecké práce. pův. veslování na galejích; nepříjemná, těžká, otrocká práce

Karnifikace

nahrazení tkáně plic nově utvořeným vazivem masitého vzhledu

Odaliska

otrokyně v harému sloužící sultánovým ženám

Monolitický

vytvořený z jednoho kusu, jednolitý, pevně spojený