Absorbovat

Význam: pohlcovat, vstřebávat, přijímat, nasávat

Další cizí slova

Partiový

dílčí, částečný; podřadný, méně kvalitní

Sukhot

židovský svátek stánků

Biblizmus

biblický výraz, rčení z bible

Islamismus

směr islámského ideologického smýšlení v jeho politické rovině, tedy daných cílů se snaží dosáhnout formou politických kroků, které mají islámsky orientovaný podtext, ale nejsou striktní a jen náboženské

Fórum

veřejné mínění, veřejnost; veřejné místo k hlásání názorů; náměstí římských měst

Acidobazický

vztahující se na kyselé i zásadité látky