Absorbovat

Význam: pohlcovat, vstřebávat, přijímat, nasávat

Další cizí slova

Geoda

výplň větší dutiny v hornině, obv. kulovitého tvaru

Homokarpie

výskyt plodů stejného tvaru a velikosti na témže jedinci, stejnoplodost

Slalom

jízda mezi brankami, tyčemi; kličkování

Mobilisace

uvedení sil a prostředků do pohotovosti

Provinciál

volený, nebo jmenovaný představený řeholní provincie; obyvatel území mimo metropoli

Regulátor

zařízení pro samočinnou regulaci, usměrňovatel, upravovatel