Abštajg

Význam: vedlejší byt; hodinový hotel

Další cizí slova

Paralogizmus

chybný závěr nebo úsudek z neznalosti

Hospodářství

mechanismus mimovolné koordinace lidí, činností a podniků :-))

Arteritis

zánět tepny

Sensibilita

zvýšená citlivost, vnímavost

Ruina

zřícenina; (o člověku) velmi zchátralý, sešlý, troska

Sezam

jednoletá bylina pěstovaná pro olejnatá semena