Abštajg

Význam: vedlejší byt; hodinový hotel

Další cizí slova

Odo-

první část složených slov mající význam cesta

P.chr.n.

post christum (natum)

Hidróza

pocení

Periderm

kůra rostlin, rostlinné pletivo

Rabies [rabés]

vzteklina

Zoomorfosa

živočichem vyvolaný novotvar na rostlině