Abstinence

Význam: zdrženlivost, zřeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouření, sexu)

Další cizí slova

Grandseigneur [granseňér]

příslušník někdejší francouzské šlechty; důstojný a vznešený člověk nebo důstojně a vznešeně si počínající

Infra-

první část složených slov mající význam nízko, dole, pod

Synektika

filozofická výměna názorů vedoucí k rozvoji nových nápadů, k řešení problémů

Frazéma

slovní obrat, úsloví, rčení, větný úsek otřelé slovní spojení, prázdné mluvení; hud. nejmenší skladební obrat dále bez porušení obsahu nedělitelný

Epilepsie

padoucnice

Dystrofie

chorobný stav způsobený poruchou výživy tkání nebo látkové výměny provázený změnami vzhledu