Abstinence

Význam: zdrženlivost, zřeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouření, sexu)

Další cizí slova

Disociovat

oddělovat, rozkládat, štěpit se, rozpojovat

Teratogenese

vznik a vývoj vrozené vady

Euthymie

duševní klid, vyrovnanost

Idem

totéž; knižní odkaz, odkazová zkratka id.

Manuskript

rukopis

Abreografie

rentgenologické snímkování ze štítu (hrudníku)