Abstinence

Význam: zdrženlivost, zřeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouření, sexu)

Další cizí slova

Atribuce

1. připisování významu objektu nebo situaci; 2. určení autorství anonymního díla; ověření pravosti, autentičnosti textu

Juvenoid

hormon regulující dospívání

Kryoturbace

porušení, zvlnění nebo zvíření půdy mrazem

Unicelulární

jednobuněčný

Antagonizmus

rozpornost, protikladnost, protichůdnost

Trofopatis

onemocnění způsobené poruchou výživy