Abstrahovat

Význam: postup a výsledek myšlenkových operací od jednotlivého k obecnému, k modelům, zákonitostem, pojmům

Další cizí slova

Ekry

mající barvu surového hedvábí

Porridge [poridž]

ovesná kaše

Biotar

symetrický fotografický objektiv

Skripta

učební texty vysokých škol

Talmudizmus

způsob uvažování v duchu talmudu; myšlení lpící na formě, dogmatické uvažování

Vulkanismus

sopečná činnost