Abstrahovat

Význam: postup a výsledek myšlenkových operací od jednotlivého k obecnému, k modelům, zákonitostem, pojmům

Další cizí slova

Bolometr

přístroj k měření intenzity záření

Plejboj

krasavec, milovník, seladon

Reprodukovat

1. obnovovat; 2. napodobovat

Metylparaben

hormony

Manýra

bezduchý zaběhnutý způsob tvorby opakující stále tutéž formální a technickou zkušenost; společenské vystupování, chování, způsoby

Archaický

starobylý, zastaralý