Abstrakce

Význam: postupovat k abstrakci; neabstrahovat, zahrnout, potlačit detaily, jednotlivosti

Další cizí slova

Fernet

žaludeční bylinný hořký likér

Intersubjektivita

co je společné mnoha nebo všem lidem

Varieté

produkce složená z artistických, hudebních, divadelních a tanečních čísel; zábavní podnik s takovým programem

Mastika

balkánský aromatický likérový nápoj s vyšším obsahem alkoholu

Exklamace

citově vzrušené zvolání; básnické zvolání

Sound [saund]

zvuk, zvukový