Abstrakt

Význam: referát, souhrn, shrnutí, synopse

Další cizí slova

Telekinetika

nauka o telekinezi

Diskrepance

nepoměr, nesoulad, rozpor; podstatný rozdíl

Dematerializace

odhmotnění, odtělesnění

NDP

Net Domestic Product, čistý domácí produkt

Paragon

pokladní blok, účtenka

Premestruální

předcházející menstruaci