Abstrakt

Význam: referát, souhrn, shrnutí, synopse

Další cizí slova

Mandolína

drnkací strunný hudební nástroj

Auskultace

vyšetření poslechem

Etylén

eten, nejjednodušší alken

Cereálie

obilniny

Hypogalakcie

snížené vylučování mateřského mléka

Špejchar

sýpka