Abstraktní

Význam: odtažitý, odtržený od skutečnosti, obecný, pojmový

Další cizí slova

Germinace

proces počátečního vývoje organizmu, pučení, klíčení

Periodikum

pravidelně vycházející publikace

Nivó

vodorovná rovina; základní úroveň; prodleva

Tox-

první část složených slov mající význam jed, jedovatý

Animisace

oduševnění

Thanatologie

nauka o smrti i o okolnostech okolo ní (zabývá se otázkami umírání a smrti