Abstraktní

Význam: odtažitý, odtržený od skutečnosti, obecný, pojmový

Další cizí slova

Conceptual-art [konseptjuel árt]

výtvarný směr 60. let 20. století soustředěný na nápad více než na jeho realizaci

Sprinkler

samočinné sprchové hasicí zařízení; kropicí konev, postřikovač

Kempr

táborník; obytný automobil

Charter [čártr]

charterový let, letadlo, letecká linka mimo pravidelný letový řád, vytěžující letecký spoj

Termoluminiscence

tepelně buzená luminiscence