Abstraktum

Význam: abstraktní pojem;abstraktní podstatné jméno

Další cizí slova

Delimitace

stanovení, vymezení hranic, rozhraničení; vymezení působnosti

Avisovat

dát zprávu, ohlásit příchod

Milice

občanské dobrovolnické nepravidelné vojsko

Positivní

kladný; založený na skutečnosti

Trifurkace

rozdělení do tří větví

Bazalt

čedič