Abstraktum

Význam: abstraktní pojem;abstraktní podstatné jméno

Další cizí slova

Volonté générale [volonté ženeral]

obecná vůle; východisko teorie společenské smlouvy

Italismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z italštiny nebo podle italštiny v něm vytvořený

Bambitka

stará ruční palná zbraň s krátkou hlavní

Septet

komorní hudební skladba pro sedm nástrojů nebo zpěváků

Cejch

1. úřední značka potvrzující přesnost a správnost funkce měřidel a přístrojů; 2. neodstranitelné označení osoby, zvířete nebo věci

Spermatogenese-

vývoj samčích pohlavních buněk