Abstrúzní

Význam: nesrozumitelný,nejasný, nepochopitelný

Další cizí slova

Mandala

magický kruh, symbolický útvar buddhizmu

Instrumentace

práce s přístroji, využití přístrojů; technika využití možností hudebních nástrojů při komponování skladby nebo při přepracovávání pro jiné nástrojové obsazení, orchestrace

Šampaňské

francouzské šumivé víno, šampus

Plizé

drobné, pravidelné, natrvalo sežehlené záhyby látky

Religiozita

zbožnost, nábožnost, síla víry

Tausování

taušírování