Absurdnost

Význam: absurdita

Další cizí slova

Tranzitivnost

1. přechodovost, přechodnost; 2. tranzitivitala druh vztahu mezi dvěma veličinami

Alter ego

druhé já, vnitřní přirozený rozpor osobnosti; blízká osoba, věrný, oddaný pomocník

Rekognoskace

prozkoumávání, průzkum

Pól

hlavní, ústřední, extrémní, výjimečný bod; průsečík

Kvardián

představený některých klášterů, např. Františkánů

Speedway [spídvej]

1. na americkém kontinentě silniční spoj dálničního typu; 2. závodní (plochá) dráha; rychlostní závody na ní