Absurdum

Význam: co je sporné, nelogické, nemůže platit současně

Další cizí slova

Erytroblast

nezralá červená krvinka

Mastodont

vyhynulý chobotnatec; neohrabaný tvor; velká nepřizpůsobivá organizace, společnost

Teodolit

geodetický přístroj k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů

Konsekventní

důsledný, výsledný, logicky vyplývající; hydrologie svahový, přizpůsobený svahovým poměrům

Kapitulace

přiznání porážky, podlehnutí; vzdání se

Sylabizmus

princip uspořádání verše na základě ustáleného počtu slabik v něm