Abulie [abúlie]

Význam: nerozhodnost, nedostatek vůle, např. ve vztahu k jídlu

Další cizí slova

Kosmetologie

vědecká kosmetika

Forenzní psychologie

viz forenzní

Toxický

jedovatý

Plató

1. rovina, plošina; 2. velký podnos; 3. fáze doznívání nebo dočasného poklesu

Aorta

srdečnice

Kindžál

sečná a bodná zbraň s krátkou dvoubřitou čepelí