Abulie [abúlie]

Význam: nerozhodnost, nedostatek vůle, např. ve vztahu k jídlu

Další cizí slova

Myosin

protein svalové fibrily zúčastňující se svalového stahu

Metajazyk

užití jazyka k popisu jazyka, řeč o řeči, metalingva

Stupidita

hloupost, nedostatek inteligence, duševní omezenost

Kalmetizace

očkování proti tuberkulóze

Gypsofilní

rostoucí na půdách bohatých na sádrovec

Objektivový

týkající se objektivu