Abundance

Význam: početnost, hojnost, nadbytek

Další cizí slova

Pulsar

kosmický rádiový zdroj vysílající pravidelné impulzy rádiového záření

Infidelita

nevěra, nevěrnost

Hybridizace

1. křížení; 2. jaz. spojování prvků z různých jazyků v jednom slově; 3. změna složení vyvřelých hornin jejich smíšením nebo asimilací cizorodého materiálu

Pro die

denně, na den; lék. denní dávka léku

Patent

1. právně chráněný vynález; 2. výsadní listina, dokument, právní norma; výsada; 3. lem, pružná pletenina na svetry kolem pasu, na rukávech