Abundance

Význam: početnost, hojnost, nadbytek

Další cizí slova

Kalva

klenba lební

Apikotomie

vynětí zubního kořene

Slovenikum

slovinská listina nebo kniha (v cizích knihovnách, muzeích); cizojazyčné dílo týkající se Slovinska a Slovinců; slovinské slovo v cizojazyčném textu

Kalafuna

přírodní pryskyřice z výronů jehličnatých stromů

Synklinála

ohyb horninových vrstev nebo souboru hornin do korytovitého prohnutí

Pair [pér]

příslušník vysoké šlechty ve Francii; v Anglii peer