Abuzéř

Význam: člověk, který nadměrně užívá,návykově užívá některé látky, např.drogy, léčiva, nikotin, alkohol

Další cizí slova

Pandora

malý drnkací nástroj

Kaleidoskop

1. optická hračka, v níž se barevné střípky přeskupují do různých geometrických obrazců; 2. pestrá směsice rychle se střídajících událostí, věcí

Radioaktivní

související s radioaktivitou

Perfektivum

dokonavé sloveso

Polyvinylchlorid

termoplast s dobrými technickými vlastnostmi, polymer vinylchloridu, zkratka PVC