Abuzéř

Význam: člověk, který nadměrně užívá,návykově užívá některé látky, např.drogy, léčiva, nikotin, alkohol

Další cizí slova

Synklinála

ohyb horninových vrstev nebo souboru hornin do korytovitého prohnutí

Apartman

zařízená hotelová bytová jednotka s příslušenstvím

Instrukce

návod, poučení, předpis

Harddisk [hárd dysk]

pevný disk; pevná disková paměť počítače

Retroverse

naklonění, přehnutí orgánu dozadu

Kolikvace

zkapalnění, rozbřednutí, rozplynutí, odumření