Abuzéř

Význam: člověk, který nadměrně užívá,návykově užívá některé látky, např.drogy, léčiva, nikotin, alkohol

Další cizí slova

Mezzoforte

hud. středně silně

Preromantizmus

umělecké tendence a směry 2. poloviny 18. století vyrovnávající se s klasicizmem a tvořící vnitřně různorodý přechod k romantismu

Ichnologie

nauka o zkamenělých stopách živočichů

Optofon

přístroj umožňující nevidomým číst sluchem

Dekagram

deset gramů, deko

Kormus

tělo rostliny skládající se z kořene, stonku a listů; trs, shluk rostlin nebo živočichů, obvykle trvale k sobě přirostlých