Abysální

Význam: hlubinný

Další cizí slova

Kvasar

kosmický objekt podobný hvězdám s velkým rudým posuvem, intenzivní rádiový zdroj

Extruzivní

vyvřelý

Konsekventní

důsledný, výsledný, logicky vyplývající; hydrologie svahový, přizpůsobený svahovým poměrům

Atomizmus

1. názor o existenci nedělitelných částic hmoty; 2. roztříštěnost

Fábor

ozdobná stuha; jeden ze základních typů vlajky nebo praporu

Stúpa

orientální stupňovitě se zužující věžovitá buddhistická chrámová stavba, dagoba, pagoda