Accentato [ačentáto]

Význam: důrazně

Další cizí slova

Peregrinní

cizí, cizozemský

Kalambúr

slovní hříčka založená na zvukové podobnosti významově různých slov

Kvantový

související s kvantem; fyz. související s kvantovou teorií, s kvantováním

Senzor

citlivý element, snímač, čidlo

Exemplifikace

doložení na příkldadech, uvedení příkladu; ověřený opis dokumentu