Accentato [ačentáto]

Význam: důrazně

Další cizí slova

Operovat

provádět operaci, např. chirurgickou, obchodní; manipulovat, používat něco

Konjunktiva

oční spojivka

Brakovat

vyřazovat, třídit; prohledávat, probírat; vykrádat, drancovat; nadhánět zvěř pomocí brakýře

Galeota

malá rychlá galej, obv. pobřežní

Ekosystém

základní funkční jednotka v přírodě, ve které jsou v přímém vztahu všechny živé složky s fyzikálními i chemickými faktory prostředí

Idol

kultovní předmět pravěkých náboženství, modla; zbožňovaná, uctívaná osoba; nepravý ideál