Acetát

Význam: octan

Další cizí slova

Teurgie

magické zaklínání bohů nebo démonů

Mediace

neformálny, dobrovoľný, štrukturovaný proces riešenia konfliktov

Džihád

svatá válka v zájmu šíření nebo obrany islámu

Explorace

výzkum, terénní průzkum

Adut

karetní trumf

Izobar

člen skupiny nuklidů se stejným nukleonovým a různým protonovým číslem