Acetát

Význam: octan

Další cizí slova

Sexualita

pohlavnost, pohlavní život, pohlavní pud; fyzické vztahy mezi mužem a ženou

Fabule

souhrn událostí a příběhů časově a příčinně spojených; smyšlený příběh

Call girl

prostitutka na telefonickou objednávku

Mizogynie

chorobná nenávist k ženám

Emulze

disperzní soustava dvou těžce mísitelných kapalin