Acetonurie

Význam: vylučování ketonů močí, ketonurie

Další cizí slova

Kurativní

kurativní [-tý-] příd.jm., odb. léčebný

Mykobiont

houbová část lišejníků

Karting

závod motokár

Freetradismus [frítrejdyzmus]

hospodářská politika usilující o svobodu obchodu a nezasahování státu do mezinárodního obchodu

Stopink

zastavení míče

Postpozice

kladení nějakého slova, tvaru nebo částice za příslušné slovo