Acetylen

Význam: nejjednodušší uhlovodík s trojnou vazbou, hořlavý plyn

Další cizí slova

Corps [kór]

sbor, např. diplomatický, armádní

Piment

nové koření

Palingeneze

1. reinkarnace, stěhování duší; 2. pomíjivé a dočasné opakování morfologických vlastností; 3. proces, při kterém hornina roztavením přechází do magmatického stavu a opětným ztuhnutím získává granitický vzhled; 4. rekonstrukce organismů z jejich popela

Serendipita

schopnost nalézt ztracené, neznámé; drobná zbytečnost jen pro radost, serepetička

Jawa

Motocykl Československé výroby.

Graffiti [grefíty]

barevným sprejem vyvedený nápis, obrazec, kresba na zdi, dopravním prostředku ap., někdy až uměleckého charakteru