Acht

Význam: klatba, zbavení právní ochrany a vyloučení z příslušného společenství

Další cizí slova

Echo

ozvěna

Infinitní

neurčitý; nekonečný

Reportáž

názorná nebo literárně zpracovaná zpráva, vylíčení události

Véba

hrubší lněná nebo bavlněná tkanina v plátnové vazbě užívaná k výrobě ložního prádla

Antroposofie

učení o moudrosti člověka, schopného spojení s vyššími světy

Harmonie

soulad, dokonalý řád;1. souhrn vztahů mezi tóny, souzvuk nauka o významu a použití akordů; 2. vzájemné zvukové přizpůsobení, připodobnění samohlásek