Achylie

Význam: naprostý nedostatek žaludeční šťávy, zastavení jejího vylučování

Další cizí slova

Synchron

zařízení zajišťující současnost akcí (ozubených kol, zvuku ve filmu)

Fidlovačka

1. obuvnické hladítko na kůži; 2. pražská jarní lidová slavnost, původně pořádaná obuvnickým cechem v Nuslích

Pilot

1. řidič letadla nebo závodního automobilu; kormidelník, lodivod; 2. mořská ryba druhu makrel

Termodifuze

tepelná difuze

Botrytida

choroba rostlin způsobená houbami rodu Botrytis

Komponovat

sestavovat, tvořit (obv. hudební dílo)