Acidifikace

Význam: okyselení

Další cizí slova

Toluen

bezbarvá, lehce zápalná kapalina aromatického zápachu.; metylbenzen

Marabu

africký čáp se silným zobákem a lysou hlavou a krkem živící se mršinami

Benderovec

příslušník tzv. Ukrajinské povstalecké armády po druhé světové válce

Karcinogenese

vznik zhoubného bujení, kancerogeneze

Chronokretor

planeta vládnoucí určitému periodickému úseku, např. znamení zvěrokruhu, určitému období

Antagonický

protichůdný, protikladný