Acidita

Význam: kyselost

Další cizí slova

Biopolymer

přírodní látka polymerního typu, biomakromolekula

Městnání

hromadění tekutiny (krve, lymfy aj.) v některém z míst jejího přirozeného pohybu.

Kvartil

tři hodnoty znaku, které rozdělují uspořádanou řadu hodnot znaku do čtyř stejných částí

Reverze

obrácení chodu; zvrácení; nedovolený návrat vyhnaného, vyhoštěného

Frang

frank

Betain

dusíkatá organická sloučenina přítomná v cukrové řepě