Acidita

Význam: kyselost

Další cizí slova

Majordomus

1. první dvorský, popř. státní hodnostář; 2. správce velké domácnosti (domu)

Defekace

kálení, vyprazdňování střevního obsahu

Amnézie

celková nebo částečná ztráta paměti způsobená úrazem nebo nemocí

Melodramatický

týkající se melodramu; pohnutlivý, působící na city

Verticiliosa

infekční parazitická choroba cévního systému rostlin

Zefír

středně jemná látka v plátnové vazbě z bavlněné nebo směsové příze