Acidní

Význam: kyselý

Další cizí slova

Ski

lyže

Distorze

zkroucení; zkreslení vadou čočky; podvrtnutí, vyvrtnutí

Acidum

kyselina

Artefakt

umělý výtvor, lidský výrobek; 1. prehistorický nástroj; 2. uměle vzniklá nebo pozměněná struktura buněk

Meningokok

bakterie kulovitého tvaru způsobující některé hnisavé záněty mozkových plen

Proteinkináza

bílkovina enzymatické povahy nebo enzym ovlivňující jiné bílkoviny