Acidobazický

Význam: vztahující se na kyselé i zásadité látky

Další cizí slova

Alimentární

potravinový, mající vztah k výživě

Dermabraze

chirurgické zbroušení pokožky

Komparatistika

srovnávací vědecká metoda; nauka užívající této metody

Incognito [inkognyto]

neznámý, utajený, nazapřenou

Gender mainstreaming

uplatňování hlediska pohlaví

Abrase

plošné broušení, obrušování; výškrab, kyretáž