Acidobazický

Význam: vztahující se na kyselé i zásadité látky

Další cizí slova

Intermediární

přechodový, zprostředkující, jsoucí mezi dvěma jevy

Termisol

žárovzdorná keramická hmota pro elektrická topidla

Modem

soustava tvořená dvojicí modulátor demodulátor

Distorse

zkroucení; zkreslení vadou čočky; podvrtnutí, vyvrtnutí

Hathajóga

jóga, jejíž metody vycházejí z roviny tělesné, jóga těla; metoda k dosažení duchovní dokonalosti

Reciproký

vzájemný, poskytující si vzájemně pomoc, převrácený