Acidosa

Význam: zvýšení kyselé reakce krve

Další cizí slova

Sultanát

území spravované sultánem

Metakomunikace

nadkomunikace; spojení, porozumění zprostředkované bez použití slov

Hedonik

rozkošník, požitkář / viz Akademická slovník cizích slov

Vitamin

látka v nepatrných dávkách nutná pro funkci živého organizmu, kterou si organizmy nedovedou samy připravit

Patristika

obor studující tologické myšlenky církevních otců

Evaporimetr

výparoměr